25 februari t/m 29 april 2017: HARD – ZACHT

HARD ZACHT in galerie de Smederij startte op zaterdag 25 februari, met werk van Anet Salavati (vilt-objecten), Edith Huizinga (vilt Objecten) en Jan Winter (keramiek)

Anet Salavati
anet-boottrap

Anet maakt objecten van vilt. Aanvankelijk was zij bezig met het maken van toegepast viltwerk als bijvoorbeeld sjaals. De laatste jaren daarentegen legt zij zich meer en meer toe op het maken van kunstobjecten.
Hierbij laat zij zich vooral inspireren door de natuur en intermenselijke relaties. Tijdens de expositie zijn beide inspiratiebronnen zichtbaar in wandpanelen en ruimtelijk werk.
Bij twee objecten die te zien zijn, heeft zij zich vanuit het thema “Hard – Zacht” – naast de inspiratiebron “intermenselijke relaties”- tevens laten inspireren door de geschiedenis van onze galerie De Smederij.

Edith Huizinga
edith-2

Het werk van Edith ontstaat spontaan door uitproberen, spelen of nav. persoonlijke gebeurtenissen, emoties.
Hieruit ontstaat haar herinneringsvilt.

Jan Winter
jan

Jan zijn werk is opgebouwd met rolletjes (lange strengen klei), eerst nog herkenbaar in de vorm van potten en schalen.
Later is hij overgeschakeld naar meer intuïtieve, organische vormen. Van begin af aan worden deze objecten geïmproviseerd opgezet, niet van tevoren ontworpen.
Elk moment kan besloten worden welke kant het op gaat.
Soms worden de objecten geschuurd, maar de laatste tijd laat hij ze ook in rauwe staat. Daarna worden ze geglazuurd met meestal sinter-engobes of soms glanzende glazuren. Het vrije, onbevangen karakter is erg belangrijk voor Jan.