WEEFDESIGN

t/m 15 oktober 2022

Weefdesign is een groep enthousiaste weefsters, voortgekomen uit de weef- opleiding aan het kunstencentrum in Groningen.
Regelmatig zijn er tentoonstellingen zowel van de groep als van individuele leden.

Sinds 1992 komen de weefsters van Weefdesign zes keer per jaar bij elkaar. Anneke Kolijn is de motor van de groep. Zij komt met een idee, maar de weef- sters kiezen individueel hoe ze dit idee uitwerken.
De werkbesprekingen tijdens die bijeenkomsten zijn heel stimulerend en waar- devol. In de loop van de jaren is zo een hechte groep ontstaan. Bijzonder is dat ieders werk heel herkenbaar is geworden; ieder ontwikkelt haar eigen stijl steeds verder.

Het werk bestaat uit experimentele weefsels, waaronder ook ruimtelijk werk. De materiaalkeuze is vrij, ook de techniek. Het komt voor dat de klassieke techniek van het weven helemaal wordt losgelaten en vrij met materialen, ook niet textiel, wordt gewerkt.

Het is deze vrijheid van werken die tot zulke boeiende en verrassende resulta- ten leidt.

Expositieperiode: t/m 15 oktober 2022